Guide Bushing

Machining a double-sided guide bushing.